๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ไตรสุรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ไตรสุรัตน์

ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2554

สามารถ ติดตามผลงานของท่านได้ในเวบไซด์  http://pirun.ku.ac.th/~fforyyt/introduction_th.htm

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.