๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 2563
การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  2563

การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 2563


Population and Distribution of Snakes in Hill Evergreen Forest, Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province

Relationship of Birds and fruit tree in Hill Evergreen Forest Permanent Plot at HuaiKok Ma, Chiang Mai Province

Population and Distribution of Gaur (Bos gaurus) at Khao Phaeng Ma Non-Hunting Area, Nakhon Ratchasima Province

ลักษณะเนื้อเยื่อชั้นผิวใบยางพาราบางสายพันธุ์ในประเทศไทย

Does the intensity of the blue, red and white light affect the stomatal conductance in Eucalyptus species

Identification of Some Species of Russulaand LactariusUsing Morphological and Molecular Characteristics

Comparative Leaf Anatomy of Some Potential Tree Species in Capture Particulate Matter

The Butterfly Wingscale  Patterns of some species in Family Pieridae

Effect of Salinity on Anatomical Characteristics of Leucaena leucocephalaSeedlings

Estimate  Density and Effect of Number of Tree on Bhubing Newt (Tylototriton uyenoi ) Population in Mae Sa-Kogma Biosphere Reserve, Doi Suthep-Pui National Park, Chiangmai Province

Nesting Site Selection of Cuvier’s Spiny Lizard (Acanthosaura lepidogaster) in Hill Evergreen Forest, Mae Sa – Kog Ma Biosphere Reserve, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province

Comparison of counting techniques for Wreathed hornbills (Rhyticeros undulatus) at the roosting site  by direct counts and photo counts, Khao Yai National Park

Nakornratchasima Province

The impact of the Road to Urban Animals at Kasetsart University, Bangkhen Campus

Utilization of Trees by Birds in Hill Evergreen Forest Permanent Plot at HuaiKokMa, Chiang Mai Province

Species Diversity and Population Characteristics of Small Mammals Around Office of Agricultural Museum and Culture

Chlorophyll content in 4 mangrove species

The EffectofSeed Priming with Different Concentrations of Ascorbic Acid on Germinationof Leucaena (Leucaenaleucocephala) at Different Salinity Levels.

Study on Genetic Relationship of D. intricatusDyer, D. tuberculatusRoxb. And Expected Hybrids Using DNA Barcoding

Call Structure of Occidozygamartensii(Peters, 1867) During the Breeding Season at KasetsartUniversity, BangkhenCampus

Identification by DNA Analysis of Bird Carcass Aviation Accidents in Suvarnabhumi Airport, Samutprakarn Province, Thailand

Survey of birds in Suvarnabhumi Airport, Samutprakarn Province

Species Diversity and Density of Termites at Wang Nam KhiaoForestry Student Training Station, Nakhon Ratchasima Province

Genetic relationships among some genus Morindaat SakaeratEnvironmental Research Station, Nakhon Ratchasima Province and Morindacitrifoliaby using DNA barcode

Genetic Diversity of cytochrome c oxidase I (COI) and cytochrome b (cytB) of Xylocopaaestuansin Thailand

In vitro culture of Yellow flame (Peltophorumpterocarpum(DC.) Backer ex K. Heyne)


The study type of suitable carbon source and nitrogen source on mycelial growth and producing biomass of PhlebopuspotentosusTISTR 001 and Astraeus odorataTISTR 001


Phenology and Amount of Litters of some tree species in the Deciduous Dipterocarp forest at SakaeratEnvironmental Research station, Nakhon Ratchasima Province


Ecological and Anthropogenic Factor on Dynamic Occupancy of Wild Asia Elephant from Using SMART Database in ThungYaiNaraesuanWest Wildlife Sanctuary


Habitat Utilization of Malayan Tapir (Tapirus indicus) in Mae Nam Phachi Wildlife Sanctuary, Ratchaburi Province


Species diversity and density of birds at Kasetsart University Kampangsaen campus Nakorn Pathom province

Utilization of living things in flower garden, public park, Chatuchak Bangkok

OCCUPANCY ON THE MAIN PREYS OF THE TIGER IN KHUEAN SRINAGARINDRA NATIONAL PARK

Biodiversity, Abundance of the Wildlife in Habitat Corridor between Khao YaiNational Park and ThapLan National Park, Nakhon Ratchasima

Estimating population of Wrinkle-lipped free tailed bat (Charephonplicatus) using photographic and guano volume at Wat Khao Chong Prannon-hunting area, Ratchaburi

Utilization of Figs (Ficus spp.) by bats in KasetsartUniversity Bankhen Campus

In vitro culture of Schouteniaglomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm

Preliminary study on pH of bamboo water to the treatment of urinary tract stones: a cast study from Bambusa beecheyana

Leaf Function Traits of  Tropical Tree Seedling in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary

Carbonstorationof Peltophorum pterocarpum at Kasetsartuniversity Bangkhencampus


Comparison of Leaf Dust Capturing Capacity of Some Climbing Plants


Species Diversity and Utilization of Herbs at NonyaiCommunity Forest PosrisuwanDistrict, Sri Saket Province


Estimate Sex Ratio and Genetic Diversity of Resident Birds in Mae Sa-KogMa Biosphere Reserve, Chiang Mai Province

Diversity and abundance of mammals on the boundary of Khao YaiNational Park by camera trapping

Survey behavior of edible-nest swiflet in the surrounding of swiftlet house, Prachuap Khiri Khan Province

Distribution of Gaur (Bos gaurus) in Maenam Phachee Wildlife Sanctuary Ratchaburi Province

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.