๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การฟื้นฟูสัตว์ป่าในประเทศไทย (Wildlife Recovery in Thailand)
การฟื้นฟูสัตว์ป่าในประเทศไทย (Wildlife Recovery in Thailand)

การฟื้นฟูสัตว์ป่าในประเทศไทย (Wildlife Recovery in Thailand)

การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่าเมืองไทยสามารถดำเนินการได้ไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่ป่าคุ้มครอง หรือพื้นที่ธรรมชาติเท่านั้น   แม้แต่ตามเรือกสวนไร่นา  หย่อมหมู่ต้นไม้ และแหล่งน้ำตามบริเวณหมู่บ้าน  วัด  มหาวิทยาลัย  สวนสาธารณะ  อ่างเก็บน้ำ  และพื้นที่ว่าง แหล่งต้นไม้ของสถานที่ราชการ    สามารถเป็นที่พักพิง และอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กได้   แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนท้องถิ่นต้องไม่ล่า หรือทำลายถิ่นที่อาศัย  รวมทั้งการใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหนูที่อาจกระทบไปถึงสัตว์ต่างๆ ในห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ

ความสำคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า   เพื่อให้สัตว์ป่าบางชนิดสามารถอยู่รอด และเพิ่มจำนวนเป็นเรื่องงานวิชาการ และใช้ระยะเวลาช่วงระยะสั้น และระยะยาวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน    ด้วยการดำเนินงานในทั้ง 3 องค์ประกอบ ที่มีความสัมพันธ์กัน  ได้แก่ 1) การคุ้มครองรักษาพื้นที่ และจัดการในเชิงพื้นที่  2) การดำเนินการในเชิงที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า และประชากร   และ 3) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องในทรัพยากรมนุษย์

อ่านเรื่องเต็ม  DOWNLOAD

เรื่อง โดย รศ.ดร. นริศ  ภูมิภาคพันธ์

1 Comment »

  1. ตัวแทนนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด ขาย เช่า ซื้อ มั่นใจได้ ซื่อตรง Says:

    ตัวแทนนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด ขาย เช่า ซื้อ มั่นใจได้ ซื่อตรง…

    Forest Biology …

    comment-bottom

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.