๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การฟื้นฟูป่าแบบผสมผสาน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การฟื้นฟูป่าแบบผสมผสาน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

การฟื้นฟูป่าแบบผสมผสาน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

การปลูกป่าฟื้นฟู (forest restoration) ถือเป็นวิธีการที่ดีมากในการช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการสืบต่อพันธุ์ของไม้ดั้งเดิม นอกเหนือจากมาตรการและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว แนวทางการปลูกป่าฟื้นฟูที่สำคัญคือ การปลูกป่าแบบผสมผสานระหว่างโดยการใช้พืชเบิกนำ(pioneer species) หรือไม้โตเร็ว (fast growing species) ร่วมกับพันธุ์พืชดั้งเดิมของพื้นที่ โดยหลักการคือ ในระยะแรกเริ่มปลูกพืชเบิกนำที่เหมาะสมต่อพื้นที่ และระยะที่สองเริ่มลงมือดำเนินการเมื่อปัจจัยแวดล้อมมีความเหมาะสมจึงเริ่มลงมือปลูกไม้ดั้งเดิมเสริมเข้าไป ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้อัตราการรอดตายของไม้ดั้งเดิมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ป่าฟื้นฟูนั้นมีโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิดพรรณพืชสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถเจริญทดแทนกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมได้อย่างรวดเร็ว

DOWNLOAD

4 Comments »

 1. 9 Says:

  Download site…

  Forest Biology …

  comment-bottom
 2. Nestate นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่คุณไว้วางใจ บริการ เช่า ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ครบจ Says:

  Nestate นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่คุณไว้วางใจ บริการ เช่า ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ครบจบที่เรา…

  Forest Biology …

  comment-bottom
 3. D Living นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่คุณไว้วางใจ บริการ เช่า ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ครบจ Says:

  D Living นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่คุณไว้วางใจ บริการ เช่า ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ครบจบที่เรา…

  Forest Biology …

  comment-bottom
 4. ตัวแทนนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด ขาย เช่า ซื้อ มั่นใจได้ ซื่อตรง Says:

  ตัวแทนนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด ขาย เช่า ซื้อ มั่นใจได้ ซื่อตรง…

  Forest Biology » Blog Archive » การฟื้นฟูป่าแบบผสมผสาน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ…

  comment-bottom

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.