๏ปฟ Forest Biology

การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 2564

การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 2564

การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 2563

การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  2563

การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ผลการดำเนินงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (competitiveness)

ผลการดำเนินงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (competitiveness)

การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การสัมมนา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ  ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์

การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ DOWNLOAD สืบเนื่องจากกรณีการจับกุมนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการ บมจ อิตาเลียน ไทย ดีเวลอปเมนต์ และคณะรวม 4 คน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ในข้อหาที่เกี่ยวกับการล่าสัตว์ป่า โดยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่นำโดยนายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 และได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมของกลาง เป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหลายการ จำนวนมาก นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดังรายละเอียดข่าวที่ปรากฏออกเผยแพร่โดยทั่วไปนั้น ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาหลักจัดการเรียนการสอนด้านสัตว์ป่า มีการจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยมาอย่างยาวนาน เป็นภาควิชาที่หล่อหลอมนิสิตวนศาสตร์ให้มีความรู้ และมีความมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศให้คงอยู่วัฒนาถาวรขอแสดงจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวดังนี้ 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานจนสถานการณ์สัตว์ป่าในพื้นที่ฟื้นตัว มีความสมบูรณ์ ดังนั้นต่อกรณีดังกล่าวจึงต้องมีดำเนินการตามกฎหมายที่เป็นที่ยึดถือโดยประชาชนส่วนรวมอย่างเข้มงวดตรงไปตรงมาอย่างถึงที่สุด ให้เป็นบรรทัดฐานแก่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งอื่นของประเทศไทยต่อไป 2. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความเข้มแข็งทั้งกำลังกาย กำลังใจ เป็นหลัก เป็นตัวอย่างของการรักษากฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างเท่าเทียมแม้ว่าต้องปฏิบัติงานในป่าลึกในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 3. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ยินดีให้การสนับสนุนบุคลากร และข้อมูลทางวิชาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดการโดยอาศัยข้อมูลความรู้ทางวิชาการเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมสืบไป ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 7 กุมภาพันธ์ 2561

แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า

การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ กำหนดการสัมมนา

การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

การสัมมนา วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ระบบติดตามและดูแลการเรียนของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ระบบติดตามและดูแลการเรียนของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตามลิ้งนี้ http://bioff.forest.ku.ac.th/advise/

ระบบติดตามและดูแลการเรียนของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การสัมมนา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558

กำหนดการ>>   Download

การสัมมนา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558

การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 2564
การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 2564
การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  2563
การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 2563
การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
การสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ผลการดำเนินงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (competitiveness)
ผลการดำเนินงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (competitiveness)
การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
การสัมมนา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ  ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ DOWNLOAD สืบเนื่องจากกรณีการจับกุมนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการ บมจ อิตาเลียน ไทย ดีเวลอปเมนต์ และคณะรวม 4 คน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก...
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ กำหนดการสัมมนา...
บทความแนะนำ
การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
การสัมมนาระดับปริญญา...
การสัมมนา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า...
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
การสัมมนา ปีการศึกษา 2...
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า...
การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
การสัมมนาระดับบัณฑิต...
การสัมมนา วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559
ยอดนิยม